Ασφάλιση Περιουσίας

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  1. Αρχική
  2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  3. ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα  ασφαλιστικά  προγράμματα  για  παιδιά  είναι  χρηματοοικονομικά   προιόντα  σχεδιασμένα  με  σκοπό    να  βοηθήσουν  τους  γονείς  να  προσφέρουν  τις  καλύτερες  δυνατές  ευκαιρίες  ζωής  στα  παιδιά  τους.  

Πρόκειται  για  μέθοδο  προγραμματισμένης  αποταμίευσης  κεφαλαίου,  που  ωριμάζει  στην  κρίσιμη  ηλικία  του  παιδιού,  ώστε  να  του  παράσχει  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  εφόδια  είτε  με  μορφή  εξασφάλισης  ανωτάτων  σπουδών  είτε  με  την  μορφή  της  οικονομικής  ενίσχυσης  στα  πρώτα  επαγγελματικά  του  βήματα.    

ΠΑΙΔΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ