Ασφάλιση Περιουσίας

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Αρχική
  2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  3. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα  εκείνα τα οποία,  το  συσσωρευμένο ποσόν του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  κατά  την  λήξη, το αποδίδει  στον δικαιούχο,  είτε υπο την μορφή προσόδου (  σύνταξη )  είτε  υπό την μορφή εφ άπαξ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ