Ασφάλιση Περιουσίας

UNIT LINKED

  1. Αρχική
  2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  3. UNIT LINKED
UNIT  LINKED

 

 

 

Τα  UNIT LINKED  προιόντα  είναι  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  που  επενδύουν  σε  αμοιβαία  κεφάλαια  και  παρέχουν  πέραν  των  επενδυτικών  επιλογών  και  ασφαλιστική  προστασία.

Ένα  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  UNIT  LINKED  καλύπτει  ανάγκες  για  Ασφάλεια  Ζωής,  Ανικανότητος, Σύνταξης  και  Νοσοκομειακής  περίθαλψης.

Τα  UNIT  LINKED  προιόντα  απευθύνονται  σε  ένα  αγοραστικό  κοινό  το  οποίον  είναι  σε  θέση  να  αναλαβάνει  κινδύνους. δηλαδή  να  αναλάβει  μεγαλύτερο  ρίσκο  για  να  διεκδικήσει  τις  πιθανές  μεγαλύτερες  αποδόσεις.  

Η  λειτουργία  των  UNIT  LINKED  προιόντων  δεν  διαφέρει  πολύ  από  την  απευθείας  επένδυση  σε  Αμοιβαία  κεφάλαια.  Εάν  ο  ενδιαφερόμενος  αγοραστής  ενδιαφέρεται  να  αποκομίσει  πιθανές  μεγαλύτερες  αποδόσεις,  επιλέγει  να  τοποθετήσει  σε  αμοιβαία  κεφάλαι  υψηλού  κινδύνου,  ενώ  αν  είναι  περισσότερο  συντηριτικός,  προτιμά  αμοιβαία  κεφάλαια  με  μικρότερο  κίνδυνο  και  μικρότερες  αλλά  πιό  σίγουρες  αποδόσεις.  

UNIT, LINKED, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ