Οι Αξίες μας

  1. Αρχική
  2. Οι Αξίες μας

Οι  σταθερές  αξίες  της  SAFETY  είναι  το  κύριο  συστατικό  της  επιτυχίας.

 

 

Σεβασμός

Στον  άνθρωπο  και  τις  ανάγκες  του.

 

 

Ήθος

Η  συνεργασία  μεταξύ  ασφαλισμένου  και  εταιρείας  βασίζεται  στην  εμπιστοσύνη  και  εντιμότητα.

 

 

Άμεση  εξυπηρέτηση  του  πελάτη.

Στοχεύουμε  στην  έγκυρη  και  έγκαιρη  εξυπηρέτηση  κάθε  ασφαλισμένου  έχοντας  ως  στόχο  την  άμεση  ικανοποίηση  των  αναγκών  του.

 

 

Ομαδικότητα.

Έχοντας  πνεύμα  συνεργασίας  και  ομαδικότητας,  στοχεύουμε  στην  διασφάλιση  της  άρτιας  συνεργασίας  με  τους  πελάτες  μας.

 

 

Προοδευτικό  πνεύμα.

Αναβαθμίζουμε  συνεχώς  τις  γνώσεις  και  κατά  συνέπεια  τις  ικανότητες  των  συνεργατών  μας,  με  σκοπό  να  προσφέρουν  ότι  ακριβώς  χρειάζεται 

για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  ασφαλισμένων.