ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΙΑΤΡΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Η Αστική Ευθύνη ΙΑΤΡΟΥ καλύπτει την Ευθύνη του ασφαλιζομένου Ιατρού για Σωματικές Βλάβες - Θάνατο, που θα προκαλέσει σε ασθενείς, απο παραλείψεις και πράξεις αμέλειας, κατά την διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του σύμφωνα με την ειδικότητά που  έχει.

Συχνά καλύπτονται Υλικές Ζημίες - Σωματικές Βλάβες, καθώς και Ηθικής Βλάβης και Ψυχικής Οδύνης.

Η  SAFETY  προσφέρει  ολοκληρωμένα  προγράμματα Αστικής Ευθύνης  ΙΑΤΡΩΝ.

Ποσότητα: