ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Η Αστική Ευθύνη  ΛΟΓΙΣΤΗ  καλύπτει την  επαγγελματική  Αστική Ευθύνη  του  ασφαλιζομένου προσώπου  (  ανεξάρτητα από  την  μορφή που  έχει,  φυσικό η νομικό πρόσωπο  )  πρός  τρίτους,  από  παραλείψεις, αμέλειες, ενέργειες αθέτησης  υποχρεωσεων  η  πλημμελή εκπλήρωση καθηκόντων.

Η  εταιρεία  SAFETY    προσφέρει  ειδικά  σχεδιασμένα  προγράμματα   για  την κάλυψη  της  Αστικής  Ευθύνης  των  Λογιστών.

Ποσότητα: