D R O N E S

D R O N E S

DRONES

Είναι τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα που ελέγχονται από κάποιον απομακρυσμένο χειριστή.  

Ιδιοκτήτες και χειριστές των DRONES πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ότι μπορεί να προκαλέσουν  Σωματικές Βλάβες η Υλικές Ζημιές η και απώλεια του ίδιου  του  DRONE.

Έχοντας υπ όψιν όλους τους ανωτέρω κινδύνους η ασφάλιση κινδύνων και ευθυνών είναι απαραίτητη.