ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ασφάλιση  μεταφορών  είναι  ο κλάδος  που  ασφαλίζει τις  ζημιές  η  απώλειες  των  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  έναντι  κινδύνων  που  πιθανόν  να  συμβούν  κατα  την  διάρκεια  της  μεταφοράς  τους.

Ασφαλίζονται  όλα  τα  μεταφέρομενα  εμπορεύματα,   όπως  μηχανήματα,  ανταλλακτικά,  πρώτες  ύλες,  χρεόγραφα  και  λοιπές  αξίες,  τρόφιμα  κ.α.  που  διακινούνται  με  όλα  τα  ανεγνωρισμένα  μέσα  μεταφοράς. (  Χερσαία,  εναέρια,  θαλάσσια  μέσα. )  

Η  εταιρεία  SAFETY  σας  προσφέρει  την  δυνατότητα  ασφάλισης  μεταφορών  Εσωτερικού  -  Εξωτερικού. 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: