ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Στην  σημερινή  εποχή  οι  κίνδυνοι  που  απειλούν  το  σπίτι  μας  είναι  πολλοί,  σοβαροί  και  μερικές  φορές  ανεξέλεγκτοι. 

Με  το  συμβόλαιο  Πυρός  και  συμπληρωματικών  κινδύνων,  μπορούμε  να  καλύψουμε  το  σπίτι  μας  από  όλους  τους  κινδύνους.

Την  ασφάλιση  του  σπιτιού μπορεί να  την  κάνει όποιος έχει έννομο συμφέρον προς την οικοδομή, το  περιεχόμενο  η  και  τα  δύο.

Η  εταιρεία  SAFETY   προσφέρει  συμβόλαια συνεργαζομένων  ασφαλιστικών  εταιρειών,  που  καλύπτουν  πλήρως  το  ακίνητο  και 

το  περιεχόμενο  της  κατοικίας,  όπου  και  αν  βρίσκεται  στον  Ελλαδικό  χώρο.

Τα  προγράμματα  των  συνεργαζομένων  ασφαλιστικών  εταιρειών,  παρέχουν  πληθώρα  παροχών  που  καλύπτουν  όλες 

τις  ανάγκες  της  σύγχρονης  εποχής. 

Ζητήστε  προσφορά  για  την  εξασφάλιση  της  περιουσίας  σας.

Ποσότητα: