ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΞΟΧΙΚΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Η εξοχική κατοικία αποτελεί όχι μόνον σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, αλλα και σημαντικό κοινωνικό στοιχείο με πολλές φορές μεγάλη συναισθηματική αξία.

Η εταιρεία SAFETY διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα, ασφάλισης εξοχικής κατοικίας, με πληθώρα συμπληρωματικών καλύψεων. 

Ποσότητα: