ΟΜΑΔΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΑ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Σκοπός  των  ομαδικών  ασφαλίσεων  υγείας  είναι  να  βελτιώσουν  το  επίπεδο  παροχών  της  κοινωνικής  ασφάλισης η  και  να  καλύψουν  ανάγκες  που  δεν  μπορούν  να  καλυφθούν  από  αυτήν. 

Οι  προς  ασφάλιση  ομάδες  διακρίνονται  σε  δύο  κατηγορίες 

  • Εργαζόμενοι  στον  ίδιο  εργοδότη
  • Μέλη  σωματείων,  συλλόγων,  συνδικάτων,  αθλητικών  ομάδων  κ.λ.π.

Η  SAFETY  διαθέτει  μεγάλη  ποικιλία  προγραμμάτων  για  Ομαδικές  καλύψεις. 

Ποσότητα: