ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τα  ομαδικά  συνταξιοδοτικά  προγράμματα  διασφαλίζουν  συμπληρωματική  συνταξιοδότηση  για  τους  εργαζόμενους,  επιχειρήσεων  και  οργανισμών,  καθώς  και  για  μέλη  επαγγελματικών  σωματείων. 

Παρέχονται  κυρίως  απο  εργοδότες  ως  επι  πλέον  παροχή  για  τους  εργαζομένους,  ενώ  για  τα  επαγγελματικά  σωματεία  οι  εισφορές  καταβάλονται  απο  τα  μέλη  τους.

Η  εταιρεία  SAFETY  διαθέτει  προγράμματα  αντάξια  της  εποχής  και  του  σύγχρονου  τρόπου  ζωής.

Ποσότητα: