ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

                                     Επειδή   ποτέ  δεν  ξέρεις    !!!!!!

ΑΤΥΧΗΜΑ

Ως ατύχημα ορίζουμε την εξωτερική και βίαιη ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα με αποτέλεσμα την πρόκληση  σωματικών βλαβών η και θάνατο.

Τα ατυχήματα  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  ανάλογα  με  τον  χώρο όπου  έχουν  γίνει,  καθώς   και  την  αιτία 

που  συνετέλεσε  για  την  πραγματοποίησή  τους.

Μερικές  από  τις  σπουδαιότερες  κατηγορίες  ατυχημάτων  είναι  : 

ΤΡΟΧΑΙΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΔΤΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ   ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: