ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Είναι η  ασφάλιση με την  οποίαν ομάδα ατόμων που συνήθως συνδέεται με  σχέση εργασίας με τον λήπτη της ασφάλισης, είτε ώς μέλη συλλογικού φορέα, αποκτά ασφαλιστική  κάλυψη  ζωής, υγείας η συνταξιοδότησης, με ενιαίο ασφάλιστρο. 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: