ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ  -  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

Είναι  η  συσσώρευση  κεφαλαίου  μέσω ενός ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  για  ποσόν που θα καταβληθεί στην λήξη του συμβολαίου.