ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είναι  οι  επιχειρήσεις  οι  οποίες  προσφέρουν

δωρεάν,  έξτρα  παροχές   στους  πελάτες  της  SAFETY 

και   κατόχους  της  κάρτας  μέλους.