ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Οι κίνδυνοι να υποστούμε βλάβη από κάποιο ατύχημα, στην καθημερινή μας ζωή, είναι πολλοί και συχνά μεγάλοι.

Ο κάθε σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να φροντίζει την εξασφάλιση της οικογένειας του, αλλά και ιδίου προσωπικά, από τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που θα επιφέρει ένα καθημερινό ατύχημα.

Η εταιρεία SAFETY έχει στην διάθεσή σας πληθώρα προγραμμάτων κάλυψης όλων των καθημερινών ατυχημάτων με προσιτό κόστος.

Ποσότητα: