ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

ΚΑΛΥΨΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ως  Αγροτικά  Οχήματα  θεωρούνται  τα  Αγροτικά  Φορτηγά Ιδιωτικής  χρήσεως,  τα  Αγροτικά  μηχανήματα  ( τρακτερ  κ.λ.π. )  και  οποιαδήποτε  άλλα  οχήματα  μπορεί  να  περιληφθούν  στην  Αγροτική  εργασία  και  τα  οποία  βάσει  νόμου  οφείλουν  να  είναι  ασφαλισμένα.

Η  SAFETY  σας  προσφέρει  πληθώρα  ασφαλιστικών  επιλογών  που  να  καλύπτουν  όλες  σας  τις  απαιτήσεις.  

Ποσότητα: