ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ΕΡΓΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τα  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΕΡΓΟΥ  που  έχουν  πινακίδες  και  άδεια  κυκλοφορίας,  πρέπει  να είναι  ασφαλισμένα  σύμφωνα  με  τον Ν. 489 / 76.

Εκτός  εκ  του  νόμου  υποχρεωτικές  καλύψεις  της  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  τρίτων,  είναι  δυνατόν  να  δωθούν  και  συμπληρωματικές  καλύψεις.

Ποσότητα: