ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

 ''   ΧΡΥΣΑ   ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ   ''

 

Καλύπτοντας  τον  επαγγελματικό  μας  χώρο, 

στην  πραγματικότητα   ασφαλίζουμε 

την  δυνατότητα  να  έχουμε  απρόσκοπτη  συνέχεια 

της  λειτουργίας   της  επιχείρησης  μας,  παρά  τα  όσα 

μπορεί  να  μας   συμβούν  από  διαφόρους  κινδύνους. 

 

 

 

Ποσότητα: