ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Είναι η  κάλυψη  της αστικής ευθύνης  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  και  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  οι  οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες, μελέτες  επιβλεψης  η  Τεχνικού  Συμβούλου και από παράλειψη  τους η  λάθος τους  προκληθούν Υλικές Ζημιές - Σωματικές Βλάβες - Θάνατος  και  οικονομικές ζημιές για τον πελάτη η κάποιον τρίτο.

Η  SAFETY  προσφέρει  εξειδικευμένα προγράμματα  κάλυψης   Αστικής Ευθύνης  Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων. 

Ποσότητα: