ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Η  Αστική  Ευθύνη  στελεχών  προστατεύει  προσωπικά,  τόσο  τα  στελέχη  της  επιχείρησης,  όσο  και  την  ίδια  την  επιχείρηση  ώς  νομικό  πρόσωπο.  Οι  καλύψεις  Αστικής  Ευθύνης  προστατεύουν  τα  στελέχη  από  παραλήψεις  κατα  την  άσκηση  των  διοικητικών  καθηκόντων,  αξιώσεις  τρίτων  λόγω  λαθών, έξοδα  ερευνών  (  ρύπανσης,  ασφάλειας  εργασίας  κ.λ.π.  )  ηθική  βλάβη,  προσβολή  προσωπικότητος  και  πολλά  άλλα  που  μπορούν  να  προκύψουν  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους.

Η  εταιρεία  SAFETY  με  σκοπό  να  σας  προστατεύσει,  παρέχει  εξειδικευμένα  προγράμματα  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  στελεχών  επιχειρήσεων. 

Ποσότητα: