1. Αρχική
  2. Φόρμα προσφοράς Κάλυψης Περιουσίας

Φόρμα προσφοράς Κάλυψης Περιουσίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις


Εισάγετε τον Κωδικό


ΔΗΛΩΣΗ

Με την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αποδέχομαι την επεξεργασία τους και την αποστολή προσφορών καθώς και προωθητικού υλικού, εκ μέρους της SAFETY. Σε περίπτωση που ανακαλέσω την ανωτέρω δήλωση συναίνεσης, αναγνωρίζω ότι δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας και αποστολής που βασίστηκε στην αποδοχή, έως την ημέρα της ανάκλησης.