ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Εργατικό ατύχημα είναι το ατύχημα εκείνο το οποίον συμβαίνει στον ασφαλιζόμενο, κατά την διάρκεια της εργασίας του η εξ αιτίας αυτής.

Η εταιρεία SAFETY  διαθέτει  ειδικά προγράμματα  κάλυψης  εργατικών  ατυχημάτων. 

Ποσότητα: