ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Ατομική δραστηριότητα  είναι η δομημένη δραστηριότητα, συνήθως Αθλητική, πάντα με σκοπό την ψυχαγωγία.

Κυρίαρχος παράγοντας των δραστηριοτήτων αυτών είναι οι κανόνες. Παραβίαση κάποιων από τους κανόνες βάζει σε κίνδυνο το άτομο, να υποστεί βλάβη της Σωματικής ακεραιότητος των συμμετεχόντων στην δραστηριότητα.

Η εταιρεία  SAFETY σας προσφέρει  ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα  κάλυψης αυτού του είδους τα ατυχήματα. 

Ποσότητα: