ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το οποιοδήποτε όχημα φέρει πινακίδες κυκλοφορίας και δεν είναι  σε  " κατάσταση  ακινησίας "   πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο σύμφωνα με τον  Ν.489 / 76

Οι  καλύψεις   διακρίνονται  στις  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  και  τις  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.

Η  υποχρεωτική  εκ  του  νόμου   ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  σκοπό  έχει  την  προστασία  ΤΡΙΤΩΝ.

Τρίτα  πρόσωπα  θεωρούνται  όλοι  οι  παθόντες - ζημιωθέντες,  εκτός  του  οδηγού  του  ασφαλιζομένου  οχήματος.

Τα  ασφάλιστρα  όλων  των  καλύψεων  είναι  ελεύθερα  για  κάθε  εταιρεία.

Τα  ασφάλιστρα  εξαρτώνται  από  μία  σειρά  παραμέτρων.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Η  εταιρεία  SAFETY  διαθέτει  ασφαλιστικά  προγράμματα  και  εκπ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ασφαλίζουμε  το  δίκυκλο  σας  για  τη&nbs..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΧΡΗΣΕΩΣ   ΦΟΡΤΗΓΩΝ Ασφαλί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΚΑΛΥΨΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Ως  Αγροτικά  Οχήματα  θεωρούνται ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η  ασφάλιση  των  TAXI  είναι  υποχρεωτική  εκ  του  νόμου&n..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η ασφάλιση  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  όλων  των  τύπων  και  χρήσεων  είναι&nbs..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  Ασφάλιση  Σχολικών  Λεωφορείων  τόσ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Τα  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΕΡΓΟΥ  που  έχουν  πινακίδες  και  άδεια  κυ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ    Η  ασφάλιση  ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  καλύπτει  την&..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Στην  Ελλάδα  υπάρχουν πολλών κατηγοριών οχήματα κάθε ένα των οποίων αποτελεί ξεχωριστή κα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€