ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΤΥΠΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Στην  Ελλάδα  υπάρχουν πολλών κατηγοριών οχήματα κάθε ένα των οποίων αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία ασφαλίσεως.

Για παράδειγμα μερικές από τις κατηγορίες αυτές είναι οχήματα διαφόρων χρήσεων Δήμων και Οργανισμών.  

Η  εταιρεία  SAFETY εχει  την δυνατότητα  ασφαλίσεως  κάθε τύπου οχήματος.

 

Ποσότητα: