ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Κωδικός Προϊόντος:
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Η ασφάλιση  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  όλων  των  τύπων  και  χρήσεων  είναι  υποχρεωτική  εκ  του  νόμου.

Παρέχουμε  προγράμματα  ασφάλισης  λεωφορείων  για  τις  υποχρεωτικές  καλύψεις  αλλά  και  για  τις  προαιρετικές  καλύψεις  που  μπορεί  να  επιθυμεί  κάποιος.

Ποσότητα: